За Нас

Кои сме ние и какво правим...

Ние сме традиционен производител на земеделска продукция. От 2000-та година обработваме землища в района на селата Красен, Изворово, Росица, Росен, Житен, Добрин, Благовец, Житен, Сноп, Градини и Краище. Основните култури, които отглеждаме са пшеница, рапица, слънчоглед и царевица. Изградихме модерна база с високотехнологичен машинен парк. Тракторите и комбайните са с марките Claas, Case, John Deere и Deutz.

Нашата мисия е да произвеждаме качествена земеделска продукция, съобразена с изискванията на пазара. Това го постигамеме, чрез инвестиране в нови селскостопански машини и технологи, семена, торове, препарати, както и в специалистите, работещи при нас.

Историята...

Първите земеделски ниви на фамилията Алексиеви, придобити и описани в крепостни актове, са на прадядо ни Деньо Алексиев Йорданов.

Старият земеделец е роден в семейството на преселени в началото на XIX век в с.Белоклас /Богдалий/ котленци.
Тежки бели класове огънати от едрото жито ражда земята в селото. От тук е името му - Белоклас. Турците го наричали "Богдалий", което ще рече "житен" или "житница".

След Деньо Алексиев традициите във фамилното земеделско стопанство продължава Алекси Денев /1884-1946/. През 1909/1910 г.  се регистрира като земеделски стопанин и превръща земеделието в своя съдба. Продължава пътя на своя баща Деньо и като партньор в Българска земеделска кооперативна банка ползва кредити за организиране на стопанството си.

Иван Алексиев /1928-1983/ е син на Алекси Денев и баща на братята Алекси и Генчо. Потомствен земеделец и след национализацията. От 1950 г. заедно с брат си Кольо са механизатори на първите дизелови трактори в с.Красен - ДТ-54.

На 7-ми ноември 1951 г. лично държавният глава Вълко Червенков им връчва ордени "Георги Димитров". Целият съзнателен живот на Иван и Кольо Алексиеви е свързан със земеделието.
Днес "Братя Алексиеви" развиват образцово земеделие с модерна база, високи качествени показатели и ренти. Това ги нарежда сред водещите фермери в Добруджа.

Още за нас...