Жътва в полетата на Братя Алексиеви

 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87e16aad54ec67d9496fe86ef63211e60f80Picture_080
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87e16aad54ec67d9496fe86ef63211e60f81Picture_081
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87e16aad54ec67d9496fe86ef63211e60f82Picture_082
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87e16aad54ec67d9496fe86ef63211e60f83Picture_083
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87e32dcd7651bdc8bf8e01d7b10f7381c250Picture_091
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87e32dcd7651bdc8bf8e01d7b10f7381c251Picture_094
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87e32dcd7651bdc8bf8e01d7b10f7381c252Picture_096
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87e38ee59ffbdd708a84507326cf6f612fd0DSC05930
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87e62f308cc57a3a93b4fc472021b6efdb6020110719-IMG_0335
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87e864d971a906c51cee25db6c470264a450DSC06020
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87e2824ec1e555164b844c6e18c2eef4265020110719-IMG_0170
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87ebae921ffe001bfa1b1781c7d8ce935d9020110719-IMG_0078
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87ec0ab8091ced3dba3b8dfb492a1cfebdc020110719-IMG_0021
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87ec03dddc68eab783e9855eb75b188d180020110719-IMG_0132
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87ed2e9ec748b03c8df5d933f2804bc347d0S8001186
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87ed2e9ec748b03c8df5d933f2804bc347d2Picture_075
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87ed2e9ec748b03c8df5d933f2804bc347d3Picture_079
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87ee10f010f0602dbf740a6dcdd04cc48120Picture_084
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87ee10f010f0602dbf740a6dcdd04cc48122Picture_089
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87ee10f010f0602dbf740a6dcdd04cc48123Picture_090
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87eee2ceb96da75687c659cd549a5c280e5020110719-IMG_0112
 • f4b42eeb38aba2a855b6d59693c5d87efd1cee3d422385417b2e38a839bb06150DSC06010