Category Archives: Информация

ТЪРГОВИЯ

Братя Алексиеви ООД, купува земя в землищата на следните села: Красен, Изворово, Росица, Росен, Житен, Добрин, Благовец, Житен, Сноп, Градини и Краище. Ако продавате земя, моля, попълнете формата за връзка с нас, и ние ще се свържем с Вас.
Read more

АРЕНДУВАНЕ НА ЗЕМЯ

Договорът за аренда има следните характеристики: Форма на сключване Договорът за аренда се сключва задължително в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Вписва се в съответната служба по вписване (задължително се представя и актуална скица на имота) и в съответната Общинска служба по земеделие. Страни Законът за аренда в земеделието допуска договорът да бъде…
Read more